Privacybeleid GROEIPUNT

Deze website behoort tot het cvo Groeipunt   (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel van CVO Groeipunt is gelegen te 9400 Ninove, Centrumlaan 160 in België. Wij zijn als centrum voor volwassenenonderwijs actief op deze domeinnaam (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
CVO Groeipunt hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn websites en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

U kan onze website bezoeken en informatie raadplegen zonder het doorgeven van uw persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het online invullen van een contactformulier dan kan het zijn dat u persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) doorgeeft

INFO Privacybeleid GROEIPUNT

cvo Groeipunt verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals facturatie) en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen  van uw vraag of klacht.
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • marketingdoeleinden (nieuwsbrieven - enkel indien je zelf inschreef)

Wanneer je op de link online inschrijven klikt, dan gaat u naar een externe website en is de privacy policy van de provincie Oost-Vlaanderen van toepassing.

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd naar bestaande cursisten die hier mee instemden. U kan zich bovendien op elk ogenblik hiervoor uitschrijven. Wij voorzien hiervoor een link in elke nieuwsbrief. Van zodra u zich uitschrijft zal u dan ook van ons geen nieuwsbrieven  meer ontvangen.

Op eenvoudig verzoek kunnen wij alle vergaarde informatie en gegevens, die wij over u hebben verzameld, verwijderen of laten verwijderen (met uitzondering van gegevens noodzakelijk voor het departement onderwijs).

CVO Groeipunt hecht veel belang aan uw privacy

Privacybeleid GROEIPUNT

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Privacybeleid GROEIPUNT