ASO3 Wiskunde 3

opleidingen CVO Groeipunt

Van dinsdag 17 november 2020 t.e.m. dinsdag 19 januari 2021

Vindt plaats op:

Dinsdag van 08:55:00 tot 12 uur

Donderdag van 08:55:00 tot 12 uur

Aantal lesuren: 40

Aantal lesuren afstandsonderwijs: 33

Lokaal: nog te bepalen

EUR

CVO Groeipunt Lokeren
Durmelaan 34
9160 LOKEREN

Info opleiding

Geluidsgolven, UV straling, radiogolven, … Deze bestaan allemaal uit trillingen die zich sinusoïdaal voortplanten. In wiskunde 3 bestudeer je deze sinusfunctie. Dit is het goniometrie luik binnen de wiskunde.

Hierin komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoeken in graden en radialen + omzetting mbv grafisch rekentoestel.
 • Goniometrische getallen: sin, cos, tan, cotang.
 • Verwante hoeken.
 • De sinusfunctie: asin[b(x-c)] + d. Je analyseert de parameters a, b, c en d algebraïsch en grafisch. Je zal hierbij gebruik maken van je grafisch rekentoestel.
 • Met de opgedane kennis zal je vergelijkingen en ongelijkheden leren oplossen waarbij x onder de sinusfunctie staat. Deze methode kan je tenslotte gebruiken om praktische problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld: tussen welke tijden kan een vrachtschip door op een waterloop die onderhevig is aan eb en vloed?


De ASO-opleiding wordt met 80% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Het afstandsonderwijs doe je thuis op eigen tempo, een aantal tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie gebeuren wel in het centrum.


3de graad ASO

2de graad ASO of gelijkwaardige kennis

Gespreide evaluaties + eindexamen

Diploma secundair onderwijs

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Materialen Prijs
ASO - kopieën wiskunde 3 -- EUR
ASO Wiskunde 3 + 2 Delta Nova 5 Analyse deel 1 6/8 lesuren (vrijblijvend) -- EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Inschrijven via een CVO Groeipunt secretariaat

CVO GROEIPUNT LOKEREN
OPLEIDINGEN

deel op facebook

Opleiding Algemeen secundair onderwijs (ASO)

Met een diploma ASO op zak ben je goed voorbereid op verdere studies aan de hogeschool of universiteit. CVO Groeipunt biedt enkel de 3de graad aan. Je hebt dus de voorkennis van de 2de graad ASO nodig

De 3de graad van een ASO-opleiding bestaat uit B-modules en specifieke modules. 

 • B-modules zijn gemeenschappelijk voor alle richtingen. Het gaat dan over de modules Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, fysica, chemie en wiskunde. 
 • De specifieke modules zijn eigen aan een richting. In CVO Groeipunt bieden we de specifieke modules van de opleiding wetenschappen-wiskunde aan. 

De opleiding ASO wetenschappen-wiskunde omvat 2080 lestijden.

Onze troeven

 • Flexibel: Alle cursussen worden modulair georganiseerd zodat je een eigen leertraject kunt uitstippelen naargelang je situatie en behoeften.
 • Vrijstellingen: Heb je al voorkennis? Aan de hand van een vrijstellingsproef kan je sneller je traject doorlopen. Ook vroegere schoolresultaten van de 3de graad ASO kunnen leiden tot vrijstelling van bepaalde modules, maar daarvoor kijken we enkel naar resultaten die maximum 4 jaar geleden behaald werden en enkel op vertoon van het originele rapport. 
 • Combinatie met examencommissie:
  • Je wenst je diploma in cvo Groeipunt te behalen: resultaten die je bij de examencommissie behaald hebt kunnen bij ons een vrijstelling opleveren.
  • Je wenst je diploma bij de examencommissie te behalen maar sommige vakken zijn voor jou te moeilijk om zelfstandig te studeren: je volgt de modules van een vak in cvo Groeipunt, de examencommissie zal je dan vrijstelling geven op basis van de behaalde deelcertificaten.
  • Alle modules ASO worden met 80% afstandsonderwijs ingericht. Je volgt thuis een digitaal leertraject, de leerkracht volgt dit op en geeft je regelmatig feedback. Je komt enkel een beperkt aantal keren naar het centrum voor remediëring en evaluatie. Zo wordt de kloof tussen de examencommissie (geen begeleiding) en onze lessen (met veel begeleiding) kleiner omdat je niet elke week in de klas hoeft te zitten.  

Infosessies

Momenteel staan er geen infosessies meer gepland. Je kan wel nog een afspraak maken via dit formulier.

Uurrooster

Klik hier om het uurrooster in pdf te downloaden. Dit uurrooster is altijd onder voorbehoud en kan wijzigingen ondergaan.

Ons professioneel en gemotiveerd team staat klaar om je te begeleiden en te ondersteunen in je traject!