GDPR CVO GROEIPUNT

Deze website behoort tot het CVO Groeipunt  (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel van CVO Groeipunt is gelegen te 9400 Ninove, Centrumlaan 160 in België. Wij zijn als centrum voor volwassenenonderwijs actief op deze domeinnaam (de “website”, “site”). In dit GDPR beleid betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
CVO Groeipunt hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn websites en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

U kan onze website bezoeken en informatie raadplegen zonder het doorgeven van uw persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het online invullen van een contactformulier dan kan het zijn dat u persoonlijke informatie (waaronder naam en e-mailadres) doorgeeft aan ons. CVO Groeipunt verzamelt deze verstrekte persoonlijke gegevens zodat wij een antwoord kunnen bieden aan uw vraag of klacht. Deze gegevens blijven bewaard zolang de vraag niet als afgehandeld wordt beschouwd. U kan ten allen tijde vragen om uw gegevens die u via deze website verstrekte te laten verwijderen.

Wanneer je het formulier van de wachtlijst invult dan blijven uw gegevens beschikbaar tot op het moment dat je je inschrijft voor een opleiding waarvoor je je op de wachtlijst plaatste.

Als u echter overgaat tot het online inschrijven tot de nieuwsbrief   dan kan het zijn dat u persoonlijke informatie (waaronder naam en e-mailadres) doorgeeft aan ons. CVO Groeipunt verzamelt deze verstrekte persoonlijke gegevens zodat wij u op regelmatige tijdstippen kunnen voorzien van nieuws. U kan zich ten allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd naar bestaande cursisten die hier mee instemden. U kan zich bovendien op elk ogenblik hiervoor uitschrijven. Wij voorzien hiervoor een link in elke nieuwsbrief. Van zodra u zich uitschrijft zal u dan ook van ons geen nieuwsbrieven  meer ontvangen.

Op eenvoudig verzoek kunnen wij alle vergaarde informatie en gegevens, die je via de website doorgaf, verwijderen of laten verwijderen (met uitzondering van gegevens noodzakelijk voor het departement onderwijs).

CVO Groeipunt - Algemene verordening gegevensbescherming

GDPR CVO GROEIPUNT

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
GDPR CVO GROEIPUNT